Процедури по ЗОП от 01.09.2016

Дата: 18 март 2021 г. 

Обявление за приключил договор

Дата и час на публикуване: 2021-03-18 13:02:03
Изтегли документ

Дата: 27 октомври 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-10-27 11:05:28
Изтегли документ

Дата: 27 октомври 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-10-27 11:03:11
Изтегли документ

Дата: 27 октомври 2020 г. 

Приложение № 1 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-10-27 11:03:31
Изтегли документ

Дата: 27 октомври 2020 г. 

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-10-27 11:03:51
Изтегли документ

Дата: 27 октомври 2020 г. 

Приложение № 3 – Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-10-27 11:04:45
Изтегли документ

Дата: 27 октомври 2020 г. 

Приложение № 4 -Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2020-10-27 11:05:02
Изтегли документ

Дата: 05 май 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-05-05 12:32:10
Изтегли документ

Дата: 05 май 2020 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-05-05 12:31:51
Изтегли документ

Дата: 05 май 2020 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-05-05 12:31:15
Изтегли документ

Дата: 22 април 2020 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-04-22 11:13:59
Изтегли документ

Дата: 02 март 2020 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-03-02 11:46:47
Изтегли документ

Дата: 28 ноември 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0017

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:02:07
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:02:20
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:02:31
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:02:49
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:03:01
Изтегли документ

5.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:03:15
Изтегли документ

6. Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:03:26
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:03:40
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:03:52
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:04:05
Изтегли документ

10.Таблица с единични цени

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:04:17
Изтегли документ
28 ноември, 2019

Спешен авариен ремонт на покривна конструкция, тавани и прилежащи помещения в Блок I на основната сграда на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня Карлово

Дата: 28 ноември 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0017
18 ноември, 2019

Предоставяне на юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 18 ноември 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0016
31 октомври, 2019

Рамково споразумение за упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 31 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0015
24 октомври, 2019

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции

Дата: 24 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0014