Процедури по ЗОП от 01.09.2016

Дата: 15 март 2023 г. 

Обявление за приключил договор ОП 2

Дата и час на публикуване: 2023-03-15 11:52:50
Изтегли документ

Дата: 15 март 2023 г. 

Обявление за преключил договор за ОП1

Дата и час на публикуване: 2023-03-15 11:52:25
Изтегли документ

Дата: 02 декември 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка – доставка на дезинфектанти

Дата и час на публикуване: 2019-12-02 14:08:07
Изтегли документ

Дата: 02 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2019-12-02 14:08:46
Изтегли документ

Дата: 02 декември 2019 г. 

Приложение № 1 -Предложение за изпълнение за обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2019-12-02 14:07:03
Изтегли документ

Дата: 02 декември 2019 г. 

Приложение № 2 -Ценово предложение за обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2019-12-02 14:06:36
Изтегли документ

Дата: 02 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2019-12-02 14:04:31
Изтегли документ

Дата: 02 декември 2019 г. 

Приложение № 1 -Предложение за изпълнение за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2019-12-02 14:05:38
Изтегли документ

Дата: 02 декември 2019 г. 

Приложение № 2 -Ценово предложение за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2019-12-02 14:06:08
Изтегли документ

Дата: 30 октомври 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-10-30 15:26:35
Изтегли документ

Дата: 30 октомври 2019 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-10-30 15:26:16
Изтегли документ

Дата: 30 октомври 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-10-30 15:25:40
Изтегли документ

Дата: 30 октомври 2019 г.

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-10-30 15:25:19
Изтегли документ

Дата: 23 октомври 2019 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-10-23 11:27:06
Изтегли документ

Дата: 01 август 2019 г . Номер в АОП: 00120-2019-0013

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:04:33
Изтегли документ

1.Решение

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:04:45
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:04:57
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:05:07
Изтегли документ

4.Указание_за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:05:33
Изтегли документ

5.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:05:44
Изтегли документ

6.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:05:54
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:06:06
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение на поръчката за оп 1

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:06:17
Изтегли документ

9.Предложение за изпълнение на поръчката за оп 2

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:06:27
Изтегли документ

10.Предлагана цена за оп1

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:06:37
Изтегли документ

11.Предлагана цена за оп2

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:06:48
Изтегли документ
1 август, 2019

Доставка на дезинфектанти и препарати за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 01 август 2019 г . Номер в АОП: 00120-2019-0013
26 юли, 2019

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 26 юли 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0012
8 юли, 2019

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Банкя

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0011
19 юни, 2019

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 19 юни 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0010