Събиране на оферти с обява или покана

Дата: 27 юни 2018 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2018-06-27 13:00:41
Изтегли документ

Дата: 27 юни 2018 г. 

Приложение № 1 – Оферта – 1 част

Дата и час на публикуване: 2018-06-27 13:01:33
Изтегли документ

Дата: 27 юни 2018 г. 

Приложение № 1 – Оферта – 2 част

Дата и час на публикуване: 2018-06-27 13:01:54
Изтегли документ

Дата: 27 юни 2018 г. 

Приложение № 2 – Остойностена техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-06-27 13:02:09
Изтегли документ

Дата: 23 май 2018 г. 

Протокол от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-05-23 16:28:08
Изтегли документ

Дата: 26 март 2018 г. 

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:18:00
Изтегли документ

Дата: 26 март 2018 г. Номер в АОП:9074258

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:14:32
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:14:50
Изтегли документ

Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:15:21
Изтегли документ

Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:15:35
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:16:10
Изтегли документ

Декларация по чл.97, ал. 5 от ППЗОП-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:16:25
Изтегли документ

Оферта-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:16:44
Изтегли документ

Остойностена техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:17:02
Изтегли документ
26 март, 2018

Изграждане на вътрешен басейн за подводна гимнастика в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Сандански.

Дата: 26 март 2018 г. Номер в АОП:9074258
2 февруари, 2018

Предоставяне на счетоводни услуги на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Вършец

Дата: 02 февруари 2018 г. Номер в АОП:9072652
9 януари, 2018

Изграждане на вътрешен басейн за подводна гимнастика в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Сандански

Дата: 09 януари 2018 г. Номер в АОП:9072072
17 ноември, 2017

Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали Момин проход, Овча могила и Вършец

Дата: 17 ноември 2017 г. Номер в АОП:9070462