16 ноември, 2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.10-31.10.2016 г

Дата: 16 ноември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.10-31.10.2016 г
11 октомври, 2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г. за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2016 г.

Дата: 11 октомври 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г. за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2016 г.
16 септември, 2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г. за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2016 г.

Дата: 16 септември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г. за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2016 г
8 септември, 2016

Информация по чл. 22б, ал.2, т. 16 от ЗОП (от 2014 г.)

Дата: 09 септември 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.16 от ЗОП (от 2004 г.)

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“