2 септември, 2016

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 02 септември 2016 г. Номер в АОП:747049
1 септември, 2016

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП от 2004 г.

Дата: 1 септември 2016 г. Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП от 2004 г
13 юни, 2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2016 г

Дата: 13 юни 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /- 2004 г./ за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2016 г
26 април, 2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Дата: 26 април 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП.

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“