15 май, 2019

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 15 май 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0008
13 май, 2019

Доставка на природен газ за отопление за обект: „Площадка за компресиран природен газ и котелно за газ“ за филиали Хисаря, Баня Карлово и Поморие

Дата: 13 май 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0009
25 април, 2019

Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР-“НК“ ЕАД

Дата: 25 април 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0007
9 април, 2019

Услуги по изпиране за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 09 април 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0006

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“