1 август, 2019

Доставка на дезинфектанти и препарати за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 01 август 2019 г . Номер в АОП: 00120-2019-0013
26 юли, 2019

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 26 юли 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0012
8 юли, 2019

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Банкя

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0011
19 юни, 2019

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 19 юни 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0010

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“