14 април, 2016

Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 14 април 2016 г. Номер в АОП:729887
14 април, 2016

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 14 април 2016 г. Номер в АОП: 729735
14 април, 2016

Услуги по изпиране за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата:14 април 2016 г. Номер в АОП:729415
14 април, 2016

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 14 април 2016 г. Номер в АОП:728879

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“