4 април, 2016

Доставка на дезинфектанти и препарати за нуждите на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ЕАД.

Дата: 04 април 2016 г. Номер в АОП: 725266
30 март, 2016

Доставки на хранителни продукти на едро за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 30 март 2016 г. Номер в АОП:724057
7 март, 2016

Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане за нуждите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД.

Дата: 7 март 2016 г. Номер в АОП:717860
29 февруари, 2016

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор.

Дата: 29 февруари 2016 г. Номер в АОП: 716993

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“