11 август, 2015

Строително-ремонтни дейности в стационар на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – филиал Наречен

Дата: 11 август 2015 г. Номер в АОП:681946
8 юли, 2015

След гаранционна поддръжка на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни“ на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 юли 2015 г. Номер В АОП: 676400
26 юни, 2015

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 26 юни 2015 г. Номер в АОП: 674580
24 юни, 2015

Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР-НК“ ЕАД – филиал Велинград.

Дата: 24 юни 2015 Номер в АОП: 673202

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“