27 януари, 2016

Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП.

Дата: 27 януари 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП.
16 декември, 2015

Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на дизелови генератори за трифазен ток.

Дата: 16 декември 2015 г. Номер в АОП: 702891
13 октомври, 2015

Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на апарати за резонансна електромагнитофореза.

Дата: 13 октомври 2015 г. Номер в АОП:692088
16 септември, 2015

Извършване на строително-ремонтни дейности за усилване на носещата конструкция на западно едноетажно тяло на балнеосанаториум /курортна поликлиника/ в сградата на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Кюстендил

Дата: 16 септември 2015 г. Номер в АОП:688111

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“